Välkommen till Föreningen Sveriges Körledare

Du har kommit till Föreningen Sveriges Körledares webbplats – platsen för alla som är intresserade av kör och körledning.


Föreningen Sveriges Körledare och GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen kommer att gälla i hela EU och EES-regionen. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och kommer att gälla alla företag som lagrar personuppgifter om medborgare i Europa. Ett av syftena med förordningen är att stärka den enskildes rätt till skydd av sina personuppgifter.

Föreningen Sveriges Körledares personuppgiftspolicy hittar du här.


Undersökning om körledarens villkor

Föreningen Sveriges Körledare är inte en facklig organisation men vi får ofta frågor om löner, arbetstider med mera. Vi har tidigare gett ut en lathund med riktlinjer för löner och arbetstider. Vi vill nu få en bild av hur det ser ut i dag inför ett beslut om eventuell uppdatering av lathunden samt underlag för att kunna svara våra medlemmar på frågor. Dina svar kommer att vara helt anonyma!

Länk till enkäten


Nordisk Körledarkonferens i Trondheim 5-7 oktober 2018 i samarbete med övriga nordiska körledarorganisationer. 

 Boka datumen redan nu och besök det vackra Trondheim!

Läs mer här


Du kan söka pengar till ditt körarbete genom Röstfonden!

Läs mer här