Årets Körledare

Årets Körledare 2017
Med motiveringen:

Årets körledare är en stark och kunnig förebild. Genom sin lärargärning har hon i decennier främjat körsången i Sverige. Hon har klokt och insiktsfullt vårdat, utvecklat och inspirerat sina körsångare, och skapat motivation hos dem att nå högt ställda mål.

Hon har en utpräglad logistisk förmåga, vilket gör att hon ofta anförtros ledarskap för stora musikaliska projekt.

Med sin skicklighet och nyfikenhet har hon format ett stort internationellt nätverk som hon generöst delar med andra.

utsågs Helene Stureborg till Årets Körledare 2017.

Årets Körledare Helene Stureborg tillsammans med Kerstin Börjeson, ordförande i Föreningen Sveriges Körledare.

 

Till årets körledare kan utses en person:

– som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,
och/eller

– som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,
och/eller

– som har arbetat både som körledare och i regionala eller nationella organisationer som främjat körsången i Sverige,
och/eller

– som har arbetat som körledare och pedagog och därigenom främjat körsången i Sverige,
och/eller

 – som arbetar med att förnya och utveckla körsången,
och/eller

– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciell tillsammans tilldelas stipendiet.

Då Årets körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas.