2017

ÅRETS KÖRLEDARE

Årets Körledare 2017
Med motiveringen:

Årets körledare är en stark och kunnig förebild. Genom sin lärargärning har hon i decennier främjat körsången i Sverige. Hon har klokt och insiktsfullt vårdat, utvecklat och inspirerat sina körsångare, och skapat motivation hos dem att nå högt ställda mål.

Hon har en utpräglad logistisk förmåga, vilket gör att hon ofta anförtros ledarskap för stora musikaliska projekt.

Med sin skicklighet och nyfikenhet har hon format ett stort internationellt nätverk som hon generöst delar med andra.

utsågs Helene Stureborg till Årets Körledare 2017.

Årets Körledare Helene Stureborg tillsammans med Kerstin Börjeson, ordförande i Föreningen Sveriges Körledare.