Årets Körledare

Årets Körledare 2018

Alexander Einarsson

tilldelas Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium Årets Körledare 2018 på 50 000 kr.

Motivering:

Årets körledare arbetar på en hög konstnärlig nivå med ungdomar, amatörsångare såväl som professionella körer, hans arbetsfält spänner från gudstjänstmusik till stora symfoniska sammanhang.

Han är en hängiven sökare efter repertoar utöver den gängse och har varit upphovet till ett flertal beställningar av nyskriven musik för kör, inte sällan av kvinnliga kompositörer.

Med flera av sina körer har han vunnit internationella tävlingar och han förflyttar gärna konserter till ovanliga publika sammanhang.

Han har ett stort engagemang, är välförberedd och nyfiken och har en synnerligen god förmåga att läsa av partitur, äldre som nyskrivna, och kan därigenom låta kompositörernas intentioner tydligt lysa genom sina egna genomarbetade och känsliga tolkningar av musiken.

En framträdande del av hans gärning är hans stora intresse för lyrik och det poetiska innehållet som gör att han alltid närmar sig musiken ur textens djup och perspektiv.


Kriterier:

Till årets körledare kan utses en person:

– som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,
och/eller

– som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,
och/eller

– som arbetar som körledare och pedagog och därigenom främjar körsången i Sverige,
och/eller

 – som arbetar med att förnya och utveckla körsången,
och/eller

– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciell tillsammans tilldelas stipendiet.

Då Årets körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas.