Årets Körledare

Årets Körledare 2018

Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium Årets Körledare 2018 delas ut vid Eric Ericsondagen den 28 oktober i Ericericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.

Vi tackar alla som har nominerat körledare.

Årets Körledare 2017 Helene Stureborg tillsammans med Kerstin Börjeson, ordförande i Föreningen Sveriges Körledare.

Till årets körledare kan utses en person:

– som under året som körledare genomfört konserter eller projekt som haft stort lokalt genomslag och främjat körsången,
och/eller

– som under lång tid verkat med flera ensembler, på hög konstnärlig nivå,
och/eller

– som har arbetat både som körledare och i regionala eller nationella organisationer som främjat körsången i Sverige,
och/eller

– som har arbetat som körledare och pedagog och därigenom främjat körsången i Sverige,
och/eller

 – som arbetar med att förnya och utveckla körsången,
och/eller

– som tagit kören till en hög konstnärlig nivå utifrån dess förutsättningar.

Utmärkelsen kan endast tilldelas en enskild person och kan ej delas. Dock kan körledare som gemensamt åstadkommit något speciell tillsammans tilldelas stipendiet.

Då Årets körledare utses skall en jämn könsfördelning och geografisk spridning genom åren eftersträvas.