Dirigentkurser

Dirigent- och körledarkurser på Musikhögskolan i Malmö 6-12 augusti 2018

För elfte sommaren i rad ges kurser i kördirigering och körledning i Malmö, denna gång på Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25.

Kurserna vänder sig till verksamma körledare som be nner sig på olika nivåer i sitt körledarskap. I mitten av mars läggs repertoarlistor för kurs A, B, C och D ut på arrangörernas hemsidor, se nedan. Listorna hjälper dig att bedöma vilken kurs som passar dig. Repertoar för kurs J bestäms efter 20 april.

Anmälan till kurserna görs på bifogad blankett som ska vara Körcentrum Syd, Musikhögskolan, Box 8203, 200 41 Malmö tillhanda senast 20 april 2018. OBS: Anmälan är bindande.

Anmälningstiden för kurserna A, D, J och K är förlängd till den 16 maj!

Frågor om årets dirigent- och körledarkurser besvaras av johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se

Läs mer i dirigentkursfoldern 2018

Anmälningsblankett dirigentkurser 2018

A. DIRIGENTKURS elementär

Innehåll: Arbete med grundläggande färdigheter i körledning såsom dirigering, instudering, tonbildning och intonation.

Lärare: Agneta Sköld, kördirigent, kyrkomusiker och tonsättare. Agneta har under många år undervisat på Musikhögskolan Ingesund, Arvika, arbetat som domkyrkoorganist i Västerås domkyrkoförsamling och lett flera körer, bland andra Mariakören mellan 1991 och 2014.

Övningskör: Kursdeltagarna

B. DIRIGENTKURS fortsättning

Innehåll: Fördjupat arbete med dirigering, instuderingsmetodik, interpretation, tonbildning, intonation och klang.

Lärare: Helene Stureborg, kyrkomusiker, lärare Stockholms musikgymnasium, dirigent för Stockholms musikgymnasiums kammarkör, Helene Stureborgs kammarkör samt Världsungdomskören. Tidigare lärare i dirigering på Kungliga Musikhögskolan. Årets körledare 2017 i Sverige.

Övningskör: Korister ur lundakörer

C. DIRIGENTKURS avancerad

Innehåll: Arbete med dirigering, instuderingsmetodik, interpretation och partiturstudier med utgångspunkt från avancerad körrepertoar.

Lärare: Erik Westberg, professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet, dirigent för Erik Westbergs vokalensemble och Musikhögskolans Kammarkör, Piteå. Han är också ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. Han har spelat in många skivor med nyskriven körmusik och fått ta emot flera utmärkelser bl.a. för detta.

Övningskör: Palaestra Vokalensemble

D. ATT LEDA BARNKÖR

Innehåll: Arbete med metodik, tonbildning, rörelse/koreografi, gestaltning/ dirigering, samt repertoarkännedom. Vi reflekterar över specifika barnkörsfrågor (8-12 år), körens utveckling och arbetar med både sakral och profan repertoar.

Lärare: Anne Johansson, kördirigent. Initiativtagare till Brunnsbo musikklasser, universitetslektor i barn- och ungdomskörsmetodik vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg samt konstnärlig ledare för Göteborgs Ungdomskör.

Övningskör: Sommarbarnkören

J. LEDARSKAP I AFRO-EUROPEISKA KÖRGENRER

Innehåll: I denna kurs får du sjunga ihop med andra körledare i olika genrer i pop- och jazztraditionen under Peder Karlssons ledning. Vi fördjupar oss i ledarskapsfrågor, särskild med inriktning mot kollektiv kreativitet i kören. Vi gör övningar som handlar om klang, rytm, intonation och frasering.

Lärare: Peder Karlsson sjöng i vokalgruppen The Real Group i 25 år, arbetar som lärare på Musikhögskolan i Ålborg, Danmark och dessutom som frilansande körledarinstruktör och sångare.

Övningskör: Kursdeltagarna

K. ARRANGERING OCH KOMPOSITION

Innehåll: Undervisning och övning i komposition och arrangering. I denna kurs får du lektioner av tre lärare med olika specialiteter och du får tid att arbeta vid dator. Du måste ha grundläggande förkunskaper i notskrivningsprogrammet Sibelius. Körmusik a cappella är temat och kursgruppen kan också sjunga det som skrivs under vecka.

Lärare: Ulrika Emanuelsson är tonsättare, dirigent och sångare utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är flerfaldigt prisbelönad för sina kompositioner och sitter med i Föreningen Sveriges tonsättares styrelse. Ulrika leder sedan 2003 Carolinae Damkör i Lund.

Håkan Andersson är lärare i arrangering/komposition på Musikhögskolan i Malmö. Han har skrivit arrangemang och kompositioner för bland annat Helsingborgs symfoniorkester, Malmö Musikteater, Musik i Dalarna, Musik i Syd och Göteborgsoperans orkester.

Claes-Bertil Nilsson är lärare och konsertproducent vid Musikhögskolan i Malmö och har arbetat med utbildningar i digital nothantering sedan 1989. Han håller även föreläsningar och utbildningar mot kyrkomusiker och musiklärare över hela Sverige.

Övningskör: Kursdeltagarna