Litteraturlista kör

Alldahl, Per-Gunnar Körintonation. Du skall icke sjunga falskt mot din nästa.
Gehrmans Musikförlag 1990.
Bengtsson, I. K. (red.) Människan i kören.
Stockholm: AB Carl Gerhmans förlag, 1982.
Bergström, Anders Att nudda musikens själ. Om ledarskap, kommunikation och läroprocesser i en kör.
D-uppsats i musikpedagogik. Musikhögskolan, Örebro universitet, 2000.
Boman, Hans Sång i kör, stimulerande, stämningsfull samhörighet.
Psykologexamensuppsats, 15 poäng. Uppsala universitet, 1991.
Bromander, Jonas Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister.
Doktorsavhandling, Teol inst, Uppsala univ. 2001.
Dahl, Tone Bianca Körkonst. Om sång, körarbete och kommunikation.
Bo Ejeby förlag, 2003.
Ekenberg, Anders Den gregorianska sången. Teori-historia-praxis.
Gehrmans Musikförlag 1998. ISBN 91 7748 040 6. (tr Sthlm)
Enevold, Margrete m.fl. Håndbog for korledere.
Edition Egtved, Danmark 1994.
Fagius, Gunnel och Larsson, Eva-Katharina Barn i Kör. Idéer och metoder för barnkörledare.
Verbum 1990. (tr Angered 1992) ISBN 91-526-7647-1.
Fagius, Gunnel Hur sjunger barnen i barnkören? Sångsätt, repertoar och pedagogisk avsikt i inspelningar med en barnkör 1953 under ledning av John Norrman.
D-uppsats i musikvetenskap. Institutionen för musikvetenskap, Uppsala, 2001.
Fagius, Gunnel Hur sjunger barnen i barnkören?
Artikel i UNESCO, Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 1/2002, del I.
Fagius, Gunnel PM. Läskurs D 5 p över Welch, Graham F (ed) 1997. Singing Development. Childhood & Change. An overview. Ms 2002.
Fredriksson, Nina Nils Lindbergs körmusik. Analys av tre stycken ur O Mistress mine.
Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, Cuppsats, 2002.
Grundström, Jörgen Fagra små blommor. Hugo Alfvéns folkvisearrangemang, en bortglömd bukett.
C/D-uppsats vid musikvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1993.
Gustafsson, Linda Konsten att vara körledare. En undersökning av körledares situation i Sverige år 2000.
D-uppsats i musikvetenskap. Institutionen för musikvetenskap, Uppsala, 2001.
Hammarberg, Nina Ambitioner hos körsångare och körledare. En undersökning kring målsättningar, önskemål om medbestämmande och sångteknisk medvetenhet i tre körer.
C/D-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 1997.
Henningsson, Ingemar Kör i cirkel. Ett forum för individuell och kollektiv utveckling.
Rapport av ett FoU-projekt inom Frikyrkliga Studieförbundet, KFUK-KFUMs studieförbund, Sveriges Kyrkliga Studieförbund och Musikhögskolan, Göteborgs universitet. 1996.
d´Hersingny, Thomas Körlivet i Skåne.
Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, 1993.
Hörstrand, Kristina Körsångarens syn på budskapet och publiken.
HLK, Jönköping, 1997
Johansson, Ingrid Triumf att finnas till! Att komponera för kör idag. Karin Rehnqvists och Thomas Jennefelts tonsättningar av Edith Södergrans dikt.
B-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 2003.
Kvist Dahlstedt, Barbro Suomis sång – kollektiva identiteter i den finländska studentsången 1819-1917.
Doktorsavhandling. Skrifter från Institutionen för Musikvetenskap, Göteborgs universitet, nr. 65, 2001.
Källgård Samuelsson, Marie Barnklangen är så vacker, man måste vara rädd om den.
C-uppsats i Musikvetenskap, Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1994.
Laurence, Felicity Friendship. International Children’s Choir Festival for Friendship. Stockholm 13-19 juni 1997.
Frikyrkliga Studieförbundet.
Liljas, Juvas Marianne Skolkörens framväxt i Sverige. Aspekter på skolkörens nutida betydelse.
Magisteruppsats i musikpedagogik vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm, 2001. I Uppsatser från Centrum för musikpedagogisk forskning.
Lindblad, Per Rösten.
Studentlitteratur 1992. ISBN 91-44-31671-2.
Lundgren, Hans Klara kören! Om körens ledning och organisation, en handbok för dirigenter och andra körledare.
Stockholm: SK-Gerhmans Musikförlag AB, 1999.
Nordfalk, Birgitta Sjung för livet.
C-uppsats i Musikvetenskap, Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1993.
Neiman, Torbjörn Eric Ericson – pedagogen, interpreten, kormästaren.
C/D-uppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet, 1990.
Nerdal, Arvid Tre svenska gospelkörers sound och uttryckssätt – i förhållande till den afroamerikanska gospeltraditionen.
C-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 2001.
Pawlig, Marisa Körverksamhet i en mångkulturell miljö. En studie bland körerna i Stockholmsförorterna Tensta och Rinkeby.
C-uppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet, 2001.
Potter, John The Cambridge Companion to Singing.
John Potter (ed.) Cambridge University Press 2000.
Du Quercy Ahrén, Tomas Kördirigenten. Utbildningsaspekter på en yrkesroll.
C-uppsats i Musikvetenskap, Stockholms universitet, 1996.
Reimers, Lennart Musikpedagogik. En triptyk om skolvisa, skolkör och skolmusik i Sverige, i historiska och internationella perspektiv.
Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1992.
Reimers, Lennart 1000 år körmusikhistoria. Med bidrag av Madeleine Uggla.
Ed. Reimers, Stockholm 1992. ISBN 91-7370-102-5.
Reimers, Lennart Choral Music Perspectives. Dedicated to Eric Ericson. Lennart Reimers, Bo Wallner (ed).
The Royal Swedish Academy of Music No 75. 1993.
Reimers, Lennart Finns det ett svenskt kör-sound?
Artikel i Svenskhet i Musiken, Holger Larsen (red).
Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen nr 7, Stockholms universitet, Stockholm 1993.
Ryner, Elin Okonventionell notation. En studie av okonventionell notation i svensk körmusik a capella under andra hälften av 1900-talet.
C-uppsats vid Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, 1998.
Sandberg Jurström, Ragnhild Ledaren – pedagogen – konstnären. En studie av körledares uppfattningar och upplevelser av rollen som körledare.
C-uppsats i musikpedagogik. Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, 2000.
Sandberg Jurström, Ragnhild Sång i samspel. En studie av körsångarens lärande i kör.
D-uppsats i musikpedagogik. Musikhögskolan vid Göteborgs universitet, 2001.
Sigurdsson, Jón Ólafur Islänsk körsång i Skandinavium.
C/D-uppsats i musikvetenskap, Lunds universitet, 1997.
Stenbäck, Helena Svensk körpedagogik i ett kammarmusikaliskt perspektiv.
C/D-uppsats vid Musikpedagogiskt centrum, Stockholm, 1992.
Stenbäck, Helena Lärande i kör. En studie av körsång i gymnasium och folkhögskola.
Licentiat-avhandling i musikpedagogik. Musikhögskolan, Piteå, avdelningen för musikpedagogik, 2001.
Ternström, Sten Körakustik.
Gehrmans Musikförlag. 1987.
Thorsén, Stig-Magnus Ande skön kom till mig. En musiksociologisk analys av musiken i Götene Filadelfiaförsamling.
Doktorsavhandling i musikvetenskap, Göteborgs universitet, 1980.
Tylöskog, Åke Daniel Helldén: tonsättare, pedagog, körledare.
D-uppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet, 1997.
Wall, Sara The Real Group. Evolution of sound.
C-uppsats vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet, 2002.
Åhlén, Carl-Gunnar Swedish Tongues, an Anthology of choirs 1900-1950.
Collector’s Classics, Vol. 9:1-1V. Caprice. 4 CD i box, bok och bonus-CD.