Mentorsprogrammet

Föreningen Sveriges Körledares mentorsprogram

FSK:s mentorsprogram är en möjlighet för körledare att utvecklas inom körledning och ledarskap. Inom programmet får mentorer och adepter chansen att träffas på ett organiserat sätt. Hösten 2017 blir Körcentrum Väst samarbetspartner i programmet, som tillsammans med FKS:s styrelse stöttar både adepter och mentorer i processen. Välkommen med din anmälan!

Här nedan finns allt du behöver veta om FSKs mentorsprogram. Vid frågor kontakta mentor@korledare.se

 • Mentor
 • Adept
 • Anmälan adept
 • Mentorsprogrammet – så går det till

MENTOR

Vad är en mentor, vad förväntas?

 • En mentor är en person med gedigen kunskap och erfarenhet inom körledning.
 • En mentor är en neutral samtalspartner och för samtal med adepten genom att öppna upp dörrar utan att för den skull själv kliva in före!
 • En mentor är en person som gärna delar med sig av sina erfarenheter, som finns där som ett bollplank.
 • En mentor förväntas avsätta tid för samtal och möten med adepten.

En mentor förväntas inte ge gratis lektioner i dirigering, FSKs mentorsprogram handlar framför allt om att utvecklas i sin ledarroll.

FSK har knutit kontakt med ett antal körledarmentorer som vi samlat i vad vi kallar mentorsbanken på vår hemsida. I mentorsbanken finns mentorer med olika erfarenheter och kunskaper så att vi kan täcka in ett så stort behov som möjligt för våra adepter.

Hur anmäler jag mig som mentor i FSKs mentorsprogram?

Om du är intresserad av att anmäla dig som mentor hör du av dig via mail. Adressen är mentor@korledare.se

Alla mentorer får boken ”Mentorn – en praktisk vägledning” (Jöran Hultman/Lena Sobel). I den boken finns tips och råd om hur arbetet kan gå till. Här kan du hitta många bra tips på vägen!

Hur belönas arbetet?

Detta är ett ideellt arbete där lusten att dela med sig är drivande. För att visa vår tacksamhet över att du som mentor är med i vårt program får du som avslutning på ditt aktiva mentorsår delta på FSKs körledarkonvent till den ringa registreringskostnaden 1 000 kr. Resa och logi bekostar du själv. Uppge i din anmälan att du är aktiv mentor. Vi ser gärna att både mentor och adept medverkar på körledarkonvent som kick-off för ert mentorsår, det är dock på det avslutande körledarkonventet, när ert mentorsår är slut, som din mentorsrabatt är aktuell.

ADEPT

Vad är en adept, vad förväntas?

En adept är en person som vill utvecklas som körledare genom samtal och vägledning med en mentor. Det kan till exempel vara:

 • En nyutexaminerad körledare som vill komma in på arbetsmarknaden
 • En körledare som har arbetat inom en viss typ av verksamhet men som nu står inför en ny arbetsuppgift inom ett annat område. Kanske har adepten tidigare arbetat med blandad kör, men står nu får att arbeta med dam-, mans- eller barnkör.
 • En körledare som helt enkelt vill öka sina kunskaper och jobba mot ett specifikt mål.
 • En person som kanske inte har en körledarutbildning men som har ett arbete där körledning ingår. Kanske är du sångpedagog och i ditt arbete ingår att leda skolans/kyrkans kör.

Adepten förväntas vara den drivande i projektet och förväntas klargöra sina mål och arbeta för att uppnå dem.

Hur anmäler jag mig som adept till FSKs mentorsprogram?

 • Skicka ett mail till mentor@korledare.se och gör en intresseanmälan. Du får då ett svar med lösenordet till vår mentorsbank på hemsidan.
 • Gå in på www.korledare.se
 • Klicka på länken kompetensutveckling och därefter mentorsprogrammet. Logga in med lösenordet du fått via mail.
 • Läs igenom mentorspresentationerna och kontakta den mentorn som bäst stämmer överens med vad du letar efter. Berätta kort om dig själv, vad du gör och varför du vill vara med i mentorsprogrammet. Mentorn kan tacka ja eller nej till din förfrågan. Tackar mentorn ja är det bara att påbörja arbetet!

Kostnader

Att delta som adept i FSKs mentorsprogram är kostnadsfritt. Du betalar dock dina resor i samband med mentorsträffarna. Alla som är medlemmar i FSK kan delta i programmet.

Mentorsprogrammet – så går det till

 • Anmäl intresse som adept till mentor@korledare.se
 • Gå in på FSKs hemsida korledare.se och logga in i mentorsbanken.
 • Skicka en förfrågan till önskad mentor.
 • När mentorn accepterat din förfrågan, anmäl via mail till mentor@korledare.se att arbetet är igång.
 • Adept och mentor får mail med information om upplägget under mentorsåret.
 • Löpande träffar under året, fysiska eller via telefon/internet.
 • Gemensam träff på Körcentrum Väst under våren i Göteborg
 • Avslutning på FSKs körledarkonvent 

Samarbete med Körcentrum Väst/Kultur i Väst
Körcentrum Väst/Kultur i Väst bjuder in till en gemensam dag för alla mentorer och adepter inom programmet våren 2018.
Körcentrum Väst/Kultur i Väst kan betala resan till en fysisk träff under mentorsåret för adept som verkar inom Västra Götalandsregionen.