Om styrelsen

Vid FSKs kongress i Ingesund 15/10 2016 valdes följande styrelse.

Ordförande: Kerstin Börjeson (Ny)

Kassör: Örjan Klintberg (Omval)

Sekreterare: Susanna Lindmark (Omval)

Ledamot: Ulrika Emanuelsson (Ny)

Ledamot: Ida Rosén Hamrå (Omval)

Ledamot:  Mats Backlund (Ny)

Ledamot: Martin Eriksson (Omval)

Styrelsen är vald till nästa kongress som hålls 2018.