På gång/Aktuellt

KÖRLEDARKONVENTArrangör: Föreningen Sveriges Körledare och UNGiKÖR
Datum: 13-15 oktober 2017
Plats: Umeå
Info: www.korledare.se

Känner du till fler kompetensutvecklingstillfällen för körledare? FSK vill gärna informera våra medlemmar om dessa. Lämna din information till: ordforande@korledare.se