Tidigare konvent

2016 14-16 oktober Arvika/Ingesund
2015 2-4 oktober Nordisk körledarkonferens. Malmö/Köpenhamn
2014 3-5 oktober Visby
2013 18-20 oktober Göteborg
2012 5-7 oktober Piteå Program
2011 20-23 oktober i Falun
2010 Århus, 27-29 juni Nordisk Körledarkonferens i samarbete med DKL och Fonoko
2009 Jönköping, 16-18 oktober. Södra Vätterbygdens folkhögskola
2008 Köpenhamn, 19-26 juli. I samband med IFCM:s Världskörsymposium håller FSK kongress (23 juli)
2007 Sundsvall
2006 Malmö
2005 Västerås
2004 Stockholm
2003 Piteå
2002 Rättvik
2001 Göteborg
2000 Köpenhamn/Lund
1999 Linköping
1998 Stockholm
1997 Piteå
1996 Uppsala
1995 Västerås
1994 Göteborg
1993 Växjö
1992 Örebro
1991 Tallin
1990 Stockholm
1989 Örebro
1988 Sundsvall
1987 Helsingborg
1986 Djurö – Stockholm