Tidningar om körsång

TIDSKRIFT UTGIVARE
International Choral Bulletin IFCM- International Federation for Choral Music
Kyrkomusikernas Tidning Kyrkomusikernas Riksförbund
Körjournalen Sveriges Kyrkosångsförbund
Körledaren Föreningen Sveriges Körledare
Musikakustiska forskningsgruppen, Årsrapporter Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för tal, musik och hörsel
Röstläget Röstfrämjandet
Svensk Musik STIM
Svensk Tidskrift för Musikforskning STM
Tidningen Körsång Sveriges Körförbund