Tidningen Körledaren

| Annonsera | Äldre nummer (pdf)

Tidningen KÖRLEDAREN ges ut med fyra nummer om året i en upplaga om ca. 700 ex. Tidningen distribueras till alla medlemmar samt musikinstitutioner och bibliotek.

Utgivningsplan 2017

Nr Utgivningsdag Manusstopp Redaktör
 1  1 mars  1 februari  Kerstin Börjesson
 2  1 maj  1 april  Ulrika Emanuelson
 3  1 oktober  1 september  Susanna Lindmark/Martin Eriksson
 4  1 december  1 november  Ida Rosén Hamrå