Välkommen till Föreningen Sveriges Körledare

Du har kommit till Föreningen Sveriges Körledares webbplats – platsen för alla som är intresserade av kör och körledning.


Årets Körledare 2018

Alexander Einarsson

Läs mer här


Undersökning om körledarens villkor

Föreningen Sveriges Körledare är inte en facklig organisation men vi får ofta frågor om löner, arbetstider med mera. Vi har tidigare gett ut en lathund med riktlinjer för löner och arbetstider. Vi vill nu få en bild av hur det ser ut i dag inför ett beslut om eventuell uppdatering av lathunden samt underlag för att kunna svara våra medlemmar på frågor. Dina svar kommer att vara helt anonyma!

Länk till enkäten


 

Du kan söka pengar till ditt körarbete genom Röstfonden!

Läs mer här